Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu 2019

Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu 2019 Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti 'Safranbolu'

Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti 'Safranbolu'

Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu, Safranbolu Lezzetleri, Bulak Mencilis Mağarası, Yörük Köyü

1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmiş bir Müze Kent…

Safranbolu

Tarihi ahşap evleri, dar ve birbirine geçmiş sokakları, eski çarşıları, camileri, han ve hamamı, meşhur lokumu, ilçeye adını veren Safran’ı ve civarındaki doğal güzellikleriyle, Karabük’ün tablo misali ilçesi Safranbolu.

Tarihçe

Eski çağlarda Paphlagonia olarak adlandırılan bölgede bulunan Safranbolu’nun tarihi M.Ö 3000 yıllarına dayanmakta.  Tarih boyunca bir çok uygarlığa ev sahipliği yapan kentte Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun izleri görülmekte. Adını Safran bitkisinden alan şehrin Türk egemenliğinden önceki ismi Dadybra. Türklerden sonra ise şehir Zalifre, Borglu, Borlu, Taraklı Borlu, Zağfiran-ı Borlu, Zağfiran-ı Benderli, Zağfiranbolu, Zafranbolu adlarıyla anılmış olup en son olarak da şehrin ismi Safranbolu olmuş. Safranbolu 1196 yılında ilk kez Selçuklular tarafından Türkler’in egemenliğine katılmış. 1326 yılında Candaroğulları hakimiyetine giren şehir sonrasında Osmanlılar ile Candaroğulları arasında pek çok kez el değiştirmiş.1423 yılında ise kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmış. Şehrin ekonomik ve kültürel açıdan en üst düzeyde olduğu dönem Osmanlı Dönemi.  17.yüzyılda önemli ticaret yolları üzerinde  bir konaklama merkezi olması Safranbolu’da ticaretin gelişmesini ve şehrin zenginleşmesini sağlamış.

Safranbolu Evleri

safranbolu

Geleneksel Türk-Osmanlı mimarisinin en iyi korunmuş örnek kenti Safranbolu ve kentin simgesi ünlü Safranbolu Evleri… Yamaçlara dizilmiş bu ahşap evlerin büyük çoğunluğu restore edilmiş, bir kısmı da edilmekte. Tescilli 1200 yapı bulunan kentte mahalle dokusu oldukça iyi korunmuş.

 1. yüzyıl ve 19. yüzyıl başlarında yapılan Safranbolu evleri dönemin Türk ailesinin yaşam biçimini yansıtmakta. Kalabalık aile yapısı içinde üç neslin bir arada yaşadığı evler, 5 ile 8 odadan oluşan iki veya üç katlı büyük birer konak aslında. İlk katı taşlık, diğer katları ahşap olan bu evlerde, geniş bir orta salon ve bu salona açılan, her ailenin kendine ait odası bulunmakta. Odalarda dolapların içine saklanmış tuvalet ve banyo alanları düşünülmüş. Isınma sağlamak için de ocaklar yerleştirilmiş. Giriş katları soğuk olduğundan erzak depolamak için kullanılmış.

Evlerin tavanlarındaki ahşap oymaları dikkat çekici. Bazı konakların salonlarının tam ortasında blok taşlarla yapılmış kocaman havuzlar var. Bunların ev halkına serinlik sağlamak için konulduğu düşünülse de aslında çıkabilecek yangınlara karşı bir önlem olarak yapıldığı söylenmekte.

Safranbolu evlerinin kapıları ve kapı tokmakları bu evlerin en zevkli parçaları. Kapıda iki tokmak bulunuyor. Büyük olanı erkekler için, küçük olanı kadınlar için. Bu tokmakların sesleri de farklı çıkmakta. Kapı çalınınca gelenin erkek mi kadın mı olduğu bu sesten ayırt edilebilmekte ve ev ahalisi ona göre davranmakta imiş.

Bu evlerin bir özelliği de, hiç birinin bir diğerinin güneşini ve manzarasını kapatmaması. Evlerin camları diğer komşuların camlarına bakmayacak şekilde yapılmış. Evler çarşıya, anıtsal ve dini yapılara dönük inşa edilmiş.

Kentin en güzel fotoğraflandığı, Safranbolu’nun ve ahşap konakların panoramik görüntüsünün alındığıHıdırlık Tepeside gidilmesi gereken yerler arasında.

Müze Evler

Kentte ziyarete açılmış bulunan birkaç tarihi konak “Müze Ev” olarak gezilebilmekte. Bunların en  ünlüsü Safranbolu evlerinin en güzel örneklerinden biri olanKaymakamlar Gezi Evi. Evin sahibi Safranbolu Kışlası Kumandanı Hacı Mehmet Efendi olup kendisine yarbay karşılığı olan 'Kaim -Makam' denilmesi nedeniyle ailesi Kaymakamlar olarak anılmış.

3 katlı ve 7 odalı ev kamulaştırılarak restore edilmiş. Evde geçmişe ait çeşitli objeler dönemin Türk toplumunun gündelik yaşantısının canlandırıldığı odalarda sergilenmekte.

Cinci Han ve Hamamı

safranbolu

Safranbolu ‘da yetişmiş, asıl adı Karabaşzade Hüseyin Efendi  olan Kazasker Cinci Hoca tarafından 1645 yılında yaptırılan, iki kat ve 63 odadan oluşan Han ve Hamam günümüzde otel olarak hizmet vermekte. Alt katında bir restoran, en üst katında ise bir seyir terası bulunmakta.

17.yüzyılda yaşamış, yaptığı büyülerle tanınan ve Osmanlı tarihinin gizemli bir karakteri olan Cinci Hoca, Osmanlı Sultanı İbrahim tahta geçince, padişahın annesi Kösem Sultan tarafından, padişahın bozuk olan ruhsal dengesini düzeltmekle görevlendirilmiş.  Padişahı etkisi altına alarak oldukça yüklü bir servetin sahibi olmuş. Padişahın ölümünden sonra ise dini kötüye kullandığı, rüşvet aldığı ve görevini suistimal ettiği için önce hapse atılmış sonrasında da idam edilmiş.

Safranbolu Kent Tarihi Müzesi

Kentte ilk yerleşim alanı Kale ve çevresi olmuş. Bu tepede bulunan Eski Hükümet Konağı ve 200 yıllık Saat Kulesi kentin görülmeye değer tarihi eserleri.

safranbolu

safranbolu

1904 yılında Kastamonu Valisi Enis Paşa tarafından yaptırılan iki katlı sarı boyalı Eski Hükümet Konağı günümüzde müze olarak hizmet vermekte.  Müzenin bir bölümünde şehrin tarihi gelişimi sunulmakta, diğer bölümünde ise şehirde halen sürdürülmeye çalışılan ancak yok olmaya yüz tutmuş; dericilik, demir, bakır ve kalaycılık, semercilik, yemenicilik, nalbantlık, keçecilik gibi bir çok zanaatin canlandırmaları mevcut.

Safranbolu Kent Tarihi Müzesi’nin arka tarafında da Sadrazam İzzet Paşa tarafından yaptırılan,   içerisindeki saat İngiltere’den getirtilmiş olan Saat Kulesi bulunmakta.

Safranbolu Tarihi Çarşıları

Kentte; dericilik, bakırcılık, demircilik, semercilik, saraçlık, yemenicilik, nalbantlık, keçecilik ve dokumacılık gibi zanaat kolları,  günümüzdeki karşılığı meslek odası olan, eski lonca düzenine uygun olarak  ayrı sokaklarda ayrı çarşılarda toplanmış.

safranbolu

safranbolu

Safranbolu’nun en eski çarşılarındanTarihi Yemeniciler Arastası‘nda  yan yana sıralanmış ahşap dükkanlarda Safranbolu’ya özgü hediyelik eşyaların yanı sıra dekorasyon ürünleri, yemeni, el yapımı sabunlar, cam üfleme işleri gibi çok sayıda ürün satışa sunulmakta. Bu gün halen üretimin sürdüğüDemirciler Çarşısı’nda sıcak ve soğuk demircilik işleri yapan demirci, bakırcı ve kalaycılar faaliyet göstererek el işçiliğini devam ettirmekte.

Safranbolu Camileri

Safranbolu’nun en güzel camilerinden biri, 1796 yılında Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan kare planlı, tamamı kesme taştan İzzet Mehmet Paşa Camii.Harika tavan süslemeleri olan Camii özellikle zarif minaresi ile dikkat çekici. Cami ve avlusu altından geçen Akçasu deresi üzerine yapılan kemerler üzerine oturtulmuş.

Bir dönem Safranbolu’da ikamet eden Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1661 yılında yaptırılan ve harika bir taş işçiliğine sahipKöprülü Mehmet Paşa Camii,miğfer şekilli kubbesi, yeşillikler içindeki avlusundaki güneş saati ile Çarşı bölgesinde bulunmakta.

Akçasu deresi üzerine yapılan kemerler üzerine oturtulmuş, 1880 tarihli, dikdörtgen planlı ve özgün ahşap minaresi ile dikkat çekici, halkınKaçak Camiiolarak bildiğiLütfiye Camii’de görülmesi gereken eserlerden.

Yörük Köyü

safranbolu

Safranbolu merkeze 11 km. mesafede bulunan, Kültür Bakanlığı tarafından 1997 yılında gerçek bir Türk-Türkmen Köyü oluşu ve tarihi evleri nedeniyle koruma altına alınmış, Safranbolu’nun küçük, bozulmamış örneği  Yörük Köyü adeta bir açık hava müzesi. Köyde 93 tescilli eser bulunmakta. Karakeçili aşiretinden Yörükler tarafından kurulduğu söylenen köyün insanlarının çoğu göçmüş. Koruma altında bulunan tarihi ahşap evler ve sokakların tümü oldukça bakımlı. Bitişik nizamda inşa edilen evler cadde boyunca yapılanmış. Bazı konaklar restore edilmiş, bazılarına ise günümüze dek dokunulmamış. Evlerin tümünün kendilerine ait bahçeleri bulunmakta. Genellikle üç katlı olan konaklarda pencereler kafesli. Kimi evlerde saçak altlarında Safranbolu’daki gibi uğur getirdiğine inanılan geyik boynuzu asılı. Evlerin alt katında ahır ve giriş kısmında bir kiler mevcut. Üst katında oturma amaçlı odalar var. Raf ve dolaplar tamamen ahşap işçiliği, odalarda banyo yapmak için özel yerler bulunmakta. Kapı tokmakları Safranbolu evlerindeki gibi pirinç veya tunçtan. Konakların içi yazın serin kışınsa sıcak. Evlerde olağanüstü ahşap işçiliği, tavan ve duvar süslemeleri göze çarpmakta.

Köyde önce Sipahioğlu Konağı ziyaret edilmeli, ardından da eski Çamaşırhane görülmeli. Sipahioğlu Konağı aile bireyleri tarafından gezdirilmekte. İnanılmaz ahşap tavan işlemeleri, 150 yıllık avizeleri, kristal aynalı dolapları ile adeta zamanda yolculuğa çıkmış gibi oluyor insan.

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 300-350 yıllık bir yapı olan ve köyün ortak malı olan Çamaşırhane; Bektaşiler tarafından yaptırılmış olup, bu kültürü yansıtmakta.  Su ısıtmak için iki ocak ve dört kazan yeri bulunmakta. Ortadaki çamaşır yıkama yeri olan büyük yuvarlak taş Bektaşilerin kutsal olan Tekkesi ve Bektaşilerin On İki İmamı’nı temsilen on iki dilimden oluşmakta. Taşın ortasında bir su gideri var, kenarlar ise ortaya eğimli. Kazanda kaynatılan çamaşırlar sopalar ile dövülüp yıkanmakta imiş. Çamaşırhane 19.yy’da Sipahioğulları, 1996’da  ise Yörük Vakfı tarafından restore edilerek ziyarete ve sanat galerisi olarak hizmete açılmış.

Yörük Köyünün bir önemli özelliği de Hasanzade İbrahim Bey ‘in kızı, Devlet Operasında görev yapmış, 20. Yüzyılın en önemli sopranolarından, yurt dışında “La Diva Turca” olarak tanınan Devlet sanatçısı Leyla Gencer’in memleketi olması.

Tokatlı Kanyonu-Kristal Teras-İncekaya Su Kemeri

Safranbolu,meşhur ahşap evleri ve tarihi eserleri dışında inanılmaz doğal güzelleri de barındırmakta. Çevrede bulunan kanyonlar, vadiler, ormanlık alanlar ve mağaralar yürüyüş, piknik, at binme gibi etkinliklere olanak sağlamakta. Doğal yaşamın korunmasına özen gösterilen, Tokalı Deresi’nin ortasından geçtiğiTokatlı Kanyonu, Safranbolu’yu ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken bir doğal güzellik.

Yerden 80 metre yükseklikte 3 cm kalınlıkta camdan bir seyir terası olanKristal TerasTokatlı Kanyonu’nun muhteşem manzarasını seyretmek için en güzel yer ama ayaklarınızın altındaki uçuruma bakarak yürümek oldukça ürpertici bir duygu.

safranbolu

Safranbolu’ya su taşıyabilmek amacıyla Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan, altından Tokatlı Deresi’nin geçtiği, 116 metre uzunluğunda, altı kemerliİncekaya Su Kemeri de Tokatlı Kanyonu’nda görülmesi gereken önemli bir tarihi eser.

safranbolu

Bulak Mencilis Mağarası

safranbolu

Bulak Köyü sınırları içerisinde yer alan, Türkiye’nin dördüncü büyük mağarası, Bulak Mencilis Mağarası, ilçe merkezine araba ile yirmi dakika mesafede bulunmakta. Mağaranın girişi kayalar üzerinde olduğundan mağaraya girebilmek için dik bir merdiven tırmanmak gerekiyor. 6 kilometre uzunluğundaki mağaranın sadece 400 metrelik kısmı ziyaretçilere açık. Oldukça başarılı bir ışıklandırma eşliğinde gezilen mağaradaki sarkıt ve dikit oluşumlar olağanüstü güzellikte.

Safranbolu Lezzetleri

safranbolu

Safranbolu lezzetleri denince ilk akla gelen meşhur lokumu. Bölgeye özgü yaprak helvası ve akide şekeri de mutlaka tadılmalı. Önemli ikramlardan sayılan lokumun özellikle safranlı olanı çok leziz. Şehre ismini veren safran dünyanın en pahalı baharatlarından biri. Osmanlı döneminde mutfakta önemli bir yeri olan safran renk ve aroması için çorbalarda, pilav ve tatlılarda kullanılmakta imiş.

Safranbolu’nun  diğer lezzetlerinden kuyu kebabı ve Safranbolu bükmesi denilen kapalı pide benzeri hamur işinin de tadına bakılmalı.

Tarihi Yemeniciler Arastası’nda bulunan Arasta Kahve’de közde pişen Türk kahvesini içmeyi unutmayın. Şerbet, damla sakızlı su ve lokum ile birlikte servis edilen kahvenin tadını uzun süre unutamayacaksınız.

Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu 2019

Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu 2019

Related news

 • Ruj ile Dudak Kırışıklığınız Nasıl Kapatılır
 • Cildinizi Makyaja Hazırlamak İçin Ne Kullanılmalıdır
 • Ünlü Stilleri
 • Çam Terebenti Saç Uzatma Etkisi
 • Yeni Sezon Güneş Gözlükleri

 • Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu

  Türk Osmanlı Mimarisinin En Korunmuş Kenti Safranbolu