Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 2019

Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 2019
16.09.2019

Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 71

Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik

Merkezileşme ve ademi merkeziyet temsiliki devlet yapısı sistemi. İlk kavram çerçevesinde, hükümetin kamu hayatının genel düzenlemesinde yer alması öngörülmektedir. Aynı zamanda, bölgesel otoritelerin faaliyetlerini doğrudan, toprak hayatının birçok yönünü veya tüm yönlerini etkilemeye tabi kılmaya yönlendiriyor. Yönetimin yerelleştirilmesi, yerel ve devlet yetkililerinin faaliyetlerinin sınırlandırılmasını sağlar. Bu kavramın “öz-yönetim” terimiyle bir akrabalığı vardır, ancak bununla özdeş değildir. Ademi merkeziyet, federal bir sistem olan bölgelerin tam özerkliğini sağladığı gerçeği göz önüne alındığında daha geniş bir kavramdır. Böylece, öz yönetim tek tip yasama yetkisine zorunlu bağımlılığı varsayar. Bununla birlikte, böyle bir olguya, bölgelerinin bir veya birkaçında devletin yalnızca bir bölümünde izin verilebilir.

Başlangıçta merkezileşme ve ademi merkeziyetçilikbölge genelinde farklı gelişme ve dağıtım vardı. Yetersiz rota sayısı ile, devlet iktidarındaki istikrarlı bir artış, ülkenin yaşamının tüm yönleri üzerindeki etkisini daha sonra dağıtmak imkansızdı. Bununla birlikte, iktidar çevrelerini temsil eden nüfusun belirli bir kısmı, onun için talep etti. Tek bir düzenleyici sistemin oluşturulmasında, yetkililer kitleleri sömürmek için politik ve ekonomik bir araç gördüler.

Merkezileşme ve ademi merkeziyet ayrıydıeski despotik devletlerde. Böylelikle hükümet ayrı eyaletlerde satraps (cetveller) görevlendirmiş, onlardan asker ve para talep etmiştir. Yetkililer faaliyetlerini kontrol edemediler. Bölgelerindeki yöneticiler neredeyse tam bağımsızlığa sahipti.

Roma İmparatorluğunda merkezileşme ve ademi merkeziyetçilikbiraz dengeliydi. Otokratik sisteme ve illerin yalnızca birleşik bir devlet iktidarını korumak için oluşturulmuş olmasına rağmen, devlet şehirlerde ve illerde öz-yönetimi kabul etti.

Tüm Avrupa'daki Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonraBizans istisnası), devlet sistemi merkezileştirmeyi sağlamamıştır. Bu, zamanın birçok durumunun tipik bir örneğiydi. Feodal sistem altında, merkezi bir sistemin oluşması için hiçbir koşul yoktu. Bununla birlikte kraliyet gücü gelişiyordu. Örneğin, Fransa'da en büyük başarıya ulaştı. Daha sonra Fransız monarşisinin ilkeleri cumhuriyetin yapısının temelini oluşturdu. Fakat Fransa'daki cumhuriyetçi devlet sistemi ile, egemenlik ilkesi de kullanılıyor. Ancak, yönetim yetkileri tek bir devlet otoritesinin kontrolü altındadır. Böylece, buradaki öz-yönetim yeterince zayıf gelişmiştir.

Tutarlı merkezisadece 19. yüzyılda mümkündür. Bu dönemde, olumlu koşullar özellikle ortaya çıkmıştır ve düzgün telgrafı işleyen, posta iletişim araçlarını iyi gelişmiş olan, oluşmuştur.

Belli ki dikkat edilmelidirDevlet yapıları, özelliklerine bağlı olarak, normal olarak yalnızca merkezi yönetim koşullarında mevcut olabilir. Bu yapılar ordu, uluslararası ticaret, filo ve diğerlerini içerir. İletişim araçları (telgraf, posta), iletişim araçları (demiryolları), yetkileri küçük bir alana yayılan yetkililere zarar vermeden kaybedilemez. Bu alanların varlığı ve gelişmesi, yönetimin aynı ilkelere, aynı güce göre yürütülmesi için finansman gerektirir.

Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 2019

Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 2019

Related news

 • Vişneli Tahinli Rulo Börek Tarifi
 • Aşıklar romantizm yalnızlar macera istiyor
 • Parlak kıyafetlerle kombin önerisi
 • Elma Sirkesi Zayıflatırmı: Elma Sirkesiyle Zayıflama
 • Soğan Halkasında Köfte Tarifi

 • Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 37

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik


  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 12

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 74

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 81

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 80

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 75

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 43

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 62

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 39

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 81

  Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik 74