İdrarda mukus

İdrarda mukus.

Günümüzde tıp aktif bir şekilde gelişiyor;invaziv ve non-invaziv. Hem terapötik hem de diagnostik manipülasyonların çoğunluğu şu anda küçük veya invaziv değildir ve insan fizyolojisinin normlarına uygundur. Yani, vücudun iç ve dış ortamının bütünlüğünü ihlal etmez, sonuç olarak homeostazi aynı seviyede kalır ve adaptasyon yeteneklerinin bu kadar yaygın başarısızlığı olmaz.

Modern teşhis yöntemleriçeşitli biyolojik materyal alarak bilgi edinme. Sıvı vücut sıvıları, diğerleri gibi bazı hastalıklar için de tanı ölçütü olarak kullanılır. Her şeyden önce, bu biyolojik ortamların bileşiminin normalde sabit olması gerçeğine bağlıdır. İkincisi, organizmanın halindeki en ufak, hatta önemsiz değişiklikler sıvı ortamın bileşimindeki değişime yansır.

Bu sıvı ortamlara kan, idrar,spinal ve intraartiküler sıvı. Bununla birlikte, ikincisi, yüksek invazivlik nedeniyle son derece nadiren kullanılır. Kan ve idrar testleri standarttır ve vücuttaki herhangi bir değişiklikle hemen hemen reçete edilir.

Bir hastalığa işaret eden kriterlerin bir listesi vardır. İdrarın genel analizi için idrarda renk, yoğunluk, pH, şeffaflık, protein ve mukus belirlenir.

Genel olarak idrar, elektrolitlerin sulu bir çözeltisidir veaz miktarda) organik maddeler. Normal olarak, idrardaki mukus tan az miktarlarda ihtiva edilmektedir ve toplam analiz algılanmaz. Bir sümük örneğindeki içeriği ölçmek için "artı" sistemini kullanın. Algılanan azami miktar, "+ +" için minimum "++++" olarak alınır. Renk idrar - Buna ek olarak 1025., biyolojik sıvı normal olarak saydamdır ve herhangi bir protein de içermektedir - saman sarısı yoğunluğu 1010 arasında değişir.

İdrardaki bulamaç bir epitelyal doku tarafından sentezlenir. Üriner sistem organlarındaki iltihaplanma süreci ve bu biyolojik sıvının uzun süreli durgunluğu, mukusun hiperproduksiyonuna ve normal drenajını engellemeye ve idrarda mukus oluşturmasına neden olabilir. Enflamasyona neden olabilecek nedenler sistemik (veya genel) veya lokaldir. Sistemik nedenler, yerel infeksiyonla ilişkili olmayan genel bir idrar sisteminin hastalıklarıdır. Yani, bu durumda, inflamatuar süreç enfeksiyonun "inişi" sonucunda ortaya çıkar.

Yerel enflamasyona gelince, o zamanenfeksiyöz ajan üretra yoluyla dışardan idrar sistemine nüfuz eder. Bu gruba, gonore ve diğerleri gibi çok sayıda cinsel yolla bulaşan hastalıklar atfedilebilir.

Bununla birlikte, çoğunlukla idrardaki mukus idrar örneklerinin analiz için alınması kurallarının ve gereklerinin ihlal edildiğini gösterir.

Kadın genital ve üriner sistemin bazı anatomik özelliklerinden dolayı, kadın idrarındaki mukus üreme sisteminin organlarında bir enflamatuar süreci gösterebilir.

İdrar içindeki mukus durgunluk sonucu ortaya çıkabilirMesanede veya böbreklerde belirli bir fizyolojik sıvı. Sonuncusu erkeklerde prostat hipertrofisi ve ürolitiyaz ile birlikte görülür.

Mukus analizinde saptanma durumunda,teşhis verisinin onaylanması tekrarlanır. İdrarda mukus hâlâ bulunursa, hasta daha ayrıntılı muayene ve teşhis için üroloğa gönderilir.

Dolayısıyla, idrardaki mukus mutlaka gerekli değildirpatoloji. Belki de nedeni analiz için idrar örnekleme kurallarına uymamaktır. Bununla birlikte, her halükarda, bu teşhis göstergesi yeniden teyit gerektirir. Mukusun tekrar tekrar tespit edilmesi durumunda - genitoüriner sistemin daha kapsamlı bir teşhisi.Related news

 • Sigorta tipleri: amaç, açıklama, işaretleme
 • Bien Savvy Zamansız 2019 Gelinlik Modelleri
 • Beynin kontüzyonları: Gelecekte ortaya çıkabilecek sonuçlar
 • Kehanet Rakibim var mı: Açıklama ve açıklama
 • Kapatıcı Nasıl Seçilir

 • İdrarda mukus

  İdrarda mukus


  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus

  İdrarda mukus