Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 2019

Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 2019
23.08.2019

Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 89

Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği

Resmi çevredeki insanlar arasındaki ilişkilerözel bir dil biçimi oluşturdular. Vatandaşlar ve devlet arasında gelişen hukuki ilişkilere hizmet etmek için çağrılıyor. Başlıca uygulaması çeşitli belgelerin derlenmesidir. Günlük hayatta sıklıkla bulunan bir iş stili metin örneği, uygulamanın içeriğidir. Bu makale, resmi dilin çeşitli örneklerini sunmaktadır. Ve ayrıca bu stilin temel özellikleri ve temel işlevleri hakkında bilgi edineceğiz.

iş stili metin örneği

kader

Resmi dilde yazılmış belgeler,Hayat boyunca bir kişiye eşlik et. Doğduğunda bir doğum belgesi düzenlenir. Bu belge, bir kişinin yaşam yolculuğundaki bir iş stili metninin ilk örneğidir. Daha sonra - bir pasaport, bir orta öğretim sertifikası ve çok farklı referanslar.

Resmi iş dünyasına hizmet eden bu tarzneredeyse daima yazılıdır. Sözlü konuşmada çok daha seyrektir. Kuru resmi bir dilde devlet eylemleri, uluslararası belgeler vb. Hazırlanır. Bir iş stili metin örneği, bir toplantıda bir rapordur. Resmi dil, çeşitli hukuki alanların hizmetidir.

 küçük metin iş stili konuşma örnekleri

İş tarzının bölünmüş olduğu türler

Metin örnekleri - kısa lakanik veya uzunBir olayla ilgili kapsamlı mesajlar. Hepsi resmi belgelerdir ve uygulandıkları bölgeye göre üç tipe ayrılabilirler:

 • mevzuat;
 • siyasi;
 • idari ve bürokrasi.

Bu sınıflamaya uygun olarak,İş dili veya alt türlerini ayırt etmek. İş konuşmalarının ortak işaretlerine sahip olanların her biri kendi özel özelliklerine sahiptir. Her birini daha ayrıntılı olarak düşünelim.

Ofis belgeleri

Yönetim tarzı aşağıdaki alanlara hizmet eder:

 • sağ;
 • kamu politikası;
 • iş ilişkileri alanı.

İş konuşması çok önce ortaya çıktı. İdari stil - diğer kitap stillerinin en eskisi. Kiev devletinin zamanlarında bile ortaya çıktı. X. yüzyılın iş tarzı metnine bir örnek, "Rus Gerçek" i - eski Rus yasasının bir anıtı olan normların bir koleksiyonudur. Bu tarihsel kaynak sayesinde, resmi dilin kökeni ve gelişimi değerlendirilebilir.

Bu makalede ele alınan Tarz,özellikle yoğun değil. Yine de, "Rus gerçeği" metinlerini modern bir insana algılamak kolay değildir. Bununla birlikte, dilde önemli sözcüksel ve sözdizimsel değişikliklerle bile, bu belge iş dilinin karakteristik özelliklerini içerir. Bunlardan biri belirli terimlerin kullanımıdır.

resmi iş tarzı konuşma metinleri kısa örnekleri

Büro dili karmaşıktır. Belgeler genellikle karmaşık cümleler kullanırlarsa, homojen üyelerin uzun listeleri olabilir. Emirlerde, kural olarak, teşvik teklifleri baskındır. Bu özellikler kurguda kabul edilemez. Bilimsel ve iş tarzı metninin ortak bir yönü vardır. Örnek metin: "Önek, sözcüğün önemli bir parçasıdır ve köke aittir." Bu ifade bilimsel tarzda yapılır. İşletme, görevinin yalnızca doğru bilgileri iletmekle kalmayıp, aynı zamanda tavsiye ve talimatlar iletmesi bakımından da farklıdır.

Yasal belgeler

Yasal bir konudaki makalelerde, genellikle alıntılar ve referanslar vardır. Yasanın kısa bir ifadesi - bu, konuşma tarzının küçük metnidir. örnekler:

 • Tek bir anne, daha iyi barınma koşullarına ihtiyaç duyulduğu taktirde, devlet ve konut stoklarından sosyal kiralama sözleşmesi kapsamında konut alma hakkına sahiptir.
 • Yabancı bir vatandaşın, Rusya'da beş yıllık ikamet iznine bakılmaksızın, RSFSR topraklarında doğması halinde, Rus vatandaşlığının kaydı için başvuru hakkı vardır.

Yasaların dili böyle karakteristik özelliklere sahiptir.işaretleri, hem kısalık hem de basitlik. Bu alt gruptaki ana şey, düşüncenin ifadesinin doğruluğu. Kanunlar kesin algıyı kabul eder. Bazı belgelerin kelime bilgisi (örneğin, Evrensel Bildirge’den insan hakları), büyük üsluptan yoksun olmayabilir. Özellikle de uluslararası anlaşmalar söz konusu olduğunda. Ancak, yine de, yasal belgeler arasında, sıkıcı ve kuru bir dille yazılmış olanlar vardır. Benzer bir izlenim, özel kelimeler, ifadeler ve sözde değişikliklerden kaynaklanır. Ek olarak, standart formülasyonlar birçok kez tekrarlanır. Küçük bir metinde, bu tür kelimelerin tekrarı, bitiminden sonra yaşam alanı, yaşama, uygunluk, onaylama gibi şeyler bulabilirsiniz.

Diplomatik belgeler

Bu alt katmanda oluşan metinler uygulanır.uluslararası ilişkiler alanında. Bu belgelerin dili, kelime dağarcığı, azalan veya yüksek sözcüklerin kullanılmasını, yani edebi ve işin konuşma tarzını edebi unsurdan ayıran tüm özellikleri içermemektedir. Metin örnekleri, aşağıdaki türlerde derlenen kısa veya uzun belgeler ve mesajlardır:

 • sözleşme;
 • anlaşma;
 • Kongre;
 • zaptı;
 • not;
 • Tebliğ.

Bu tarzda yaratılmış en ünlü örnek -Uluslararası İnsani Hukuk Cenevre Sözleşmesi. Diplomatik dil çok farklı. Kendi kelime dağarcığı (demarche, summit, attache) vardır. Diplomatik belgeler özel katı formlarda hazırlanır. Kişisel bir not her zaman ilk kişide yazılır. Dolaşımda, "Sevgili" kelimesi kesinlikle mevcut. İmza bir tür nezaket içeriyor.

 iş tarzı konuşma örneği örneği

İş tarzının genel özellikleri

Resmi dilin ayırt edici bir özelliği -edebi normlara sıkı uyum. İş belgelerinde, bir konuşma dilinin veya konuşma dilinin söz dizimi sözcükleri asla kullanılmaz. Resmi kelime, diyalektik ve profesyonel argo kelimeleri içermez.

Belgeler neologizm kullanmaz. Ya da buluşurlar, ama sadece terminolojik bir anlamı varsa. Özel kelimeler profesyonellik veya jargon tarafından değiştirilemez veya değiştirilemez.

İş tarzında, alt stiller ve türler arasında önemli farklılıklar vardır. Ancak, buna rağmen, iş tarzı da başka bir ile birleşebilir - gazeteci bir.

Resmi dil ve edebi dil arasındaki fark nedir?

Sanat eserlerindeZaman zaman yazarların kendileri yarattığı görüntüler, ironi, çeşitli sözcük değişiklikleri. Resmi belgelerde, tüm bu karar verilir. Tam bir duygusallık eksikliği, iş tarzının küçük bir metnini karakterize eder.

Örnek metin: "Ivan yakın akrabasını ona konut sağlamalarını istedi. Bu olayın belirli maddi maliyetlerle ilişkilendirilebileceğini varsayarsak, bir dizi mali sorunun çözülmesine izin veren bir memur veya başka bir pozisyonun pozisyonunu alma arzusunu dile getirdi. Bu pasaj, "Vanka" hikayesinden Anton Çehov karakterinin mektubundan başka bir şey değildir. Ana karakterin sözlerini bir iş diline taşımak için kısa bir mesaj alabilirsiniz. Esas özelliği, gerçeklerin gösterişsiz sunumu olan tarzda yapılır. Resmi iş dilinin bir başka özelliği de nesnelliktir.

iş tarzı konuşma metinleri kısa örnekleri

Belki birden fazla örnek variş tarzı konuşma - resmi düzene bir düzyazı veya şiirsel bir çalışmanın bir çevirisi olan küçük bir metin. Ancak, bir formdan diğerine böyle bir aktarımın doğru olması olası değildir. İş tarzının kurguda bulunmayan özellikleri vardır. Bu nedenle onları karşılaştırmak neredeyse imkansızdır.

İş ortamında sözlü konuşmanın özellikleri

Resmi dil, yazı konusunda daha yaygındır. Bir iş tarzının sözlü bir örneği, kamusal ve devlet figürlerinin küçük bir metnidir. Şüphesiz, toplantılarda ve törenlerde oldukça uzun olabilir. Bu stilin karakteristik özellikleri: mantıksal stres ve anlamlı bir tonlama. Sözlü konuşmasında, bazı duygusal yükselmeler olabilir. Ancak konuşmacı, edebi normları ihlal etmemelidir.

Resmi dilin kelime bilgisi

İş tarzı için geniş bir uygulama var.terimler ve belirli kavramlar. Bu kelimeler yasal, diplomatik, muhasebe, askeri alana başvurabilir. Çoğu zaman belgelerde kısaltmalar vardır. Kısırlık arzusu, iş tarzının küçük bir metnini karakterize eder. örnekler:

 • Rusya Sağlık Bakanlığı, karayolu güvenliğini iyileştirmeyi amaçlayan bir yasa geliştirdi.
 • Araştırma enstitüsünün, eklerin çoğunluğunun yapıldığı özel bir bölümü vardır.
 • Son yıllarda, sağlık tesislerinde yeni medikal teknolojiler kullanılmıştır.

İş metinlerinde ayrıca kelimeler veDiğer stillerin özelliği olmayan ifadeler. Bunlar, yukarıdakiler, yukarıdakiler, müteakip, doğru, tapu, kısıtlama ölçüsü gibi sözcüksel birimleri içerir. Özel ifadeler (bir itaatsizlik eylemi, bir suçlama şikâyeti, yeri terk etmemek için yazılı bir girişim), iş tarzını ayırt eden bir özelliktir. Metin örnekleri:

 • Kısa, kısa, kısa süreli, kısa süreli, kısa. Yukarıdaki kelimelerin hepsi çarpık.
 • Yukarıdaki tüm olayları göz önünde bulunduran yazar, her birinin belli bir olasılık derecesine sahip olduğunu kanıtlamıştır: Bir - daha az, diğerleri - daha büyük.
 • Her çalışanın yukarıdaki koşulların tümünü uygun şekilde yerine getirmesi gerekir.

küçük metin iş tarzı örnek metin

İş tarzının morfolojik özellikleri

Yukarıdakilere ek olarak, memurun yapısıKonuşmanın diğer özellikleri vardır. İçinde, örneğin, fiillerden daha fazla sıfat ve isim vardır. Belge metninde ifade edici renklendirmenin dışında tutulduğu için, öznel bir değerlendirme oluşturmaya hizmet eden, aşılar, parçacıklar ve son ekleri olan kelimeler olamaz. İsimler, kural olarak, erkeksi bir cinsiyet biçiminde gerçekleşir. Bu kelimeler her şeyden önce mesleklerin isimlerini içerir: muhasebeci, laboratuvar asistanı, denetleyici.

Nispeten küçük bir miktar arasındaİsimler sürdürülebilir cironun en önemli bileşenleridir. Hantal tasarımlar bile küçük bir iş stili metnine sahip olabilir. Bu tür ifadelerin bulunduğu bir metnin bir örneği: "KDV iadesi süresini kısaltmak için, mevzuatın değiştirilmesi önerilmektedir".

Sıfatlar ve katılımcılar genellikle önemlidirİsim Söz konusu sözcük birimleri, tıp alanında örnekleri bulunan iş tarzının küçük bir metnine sahip olabilir: "Kardiyak astım durumunda, hasta akut hava kıtlığı şikayeti olabilir."

İş dilindeki zamirler aşırı derecedenadir. Konuşmanın bu kısmının nadiren kullanılmasının nedeni, konuşmanın özgünlüğünün ve bireyselleşmesinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Gösteri zamirleri yerine, bürolar kullanılır: gerçek, verilen, bilinen vb. İş biçiminde belirsiz zamirler (herhangi biri, herhangi bir şey) metni içeremez. örnekler:

 • Satış kategorisiyle ilgili kısa metinler bu yazının uzmanlığıdır.
 • Bu durum, konut koşullarının bozulmasından dolayı gelişmiştir.

resmi iş tarzı

Resmi konuşmalardaki fiiller

Bu konuşma bölümleri en yüksek frekansa sahiptir.kurgu. Bilimsel olarak çok daha az. Ve nadiren fiiller resmi belgelerde bulunur. Bu, konuşma tarzındaki diğerlerinden farklı olan en karakteristik morfolojik özelliktir. Literatürden alınan metin örnekleri, resmi dilde ortaya çıkan birçok fiilin, (imputed, imputed, commit, vb.) Anlamını taşıdığını göstermektedir.

İş konuşmasında sözdizimsel yapılar

Bu tür ifadelerağırlıklı olarak klişe dönüşler. Bu tür ifadelerin, amaçlar doğrultusunda, bağlantılı olarak, temeli, biçimsel iş tarzının sahip olduğu özel bir özelliktir. Metin örnekleri, ifadelerden, hak taleplerinden ve diğer belge türlerinden kısa parçalardır: "Yukarıdakilere dayanarak, ekipmanın tamir edilmesini ve yapılan işe verilen bilgilerin verilmesini talep ediyorum.

Biçimsel özellikler

Doğrudan konuşma oldukça nadirdir.belgeler. Esas olarak yasama eylemine ilişkin bir söze atıf yapılmasına ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Dolaylılığın baskınlığı, biçim ve iş tarzının sanat çalışmalarından önemli ölçüde farklılık gösterdiği bir işarettir. Metin örnekleri - küçük paragraflar, talepler ve rubrikler tarafından yönetilen kısa resmi belgeler.

Yukarıda listelenen iş tarzı belirtileri,Resmi belgelerin hazırlanmasında ana şarttır. Form ve formların geniş kullanımı tesadüfi değildir. Bazı durumlarda onlarsız metin, iş olmayı bırakıyor.

Son derece gerekli olan belgelerGünlük yaşamda makyaj ve formalize etmek, açık standartların gözetilmesini gerektirir. Bu yüzden resmi ve iş konuşma tarzının özellikleri ile tanışmak çok önemlidir. Bu makalede, parçaların sunulduğu metin örnekleri, dilbilim bölümlerinden birinin önemli konusu hakkında genel bir fikir vermektedir. Yani - stilistik.

Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 2019

Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 2019

Related news

 • Kadın 22.Bölüm izle
 • İçme görgü kurallarının inceliklerini: kerevit nasıl yenir
 • Akbatı AVYM’den Çocuklara Özel Etkinlikler
 • Putin ile Ürdün Kralı Suriyedeki durumu görüştü
 • Merkez Haberleri: Bingöl- Erzurum karayolu kar ve tipi nedeniyle kapatıldı

 • Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 82

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği


  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 43

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 30

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 77

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 84

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 38

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 9

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 54

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 22

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 20

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 13

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 36

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 42

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 52

  Edebiyattan iş stili metinlerine bir örnek. İş tarzı konuşmanın küçük bir metni: örnekler. Resmi iş tarzı konuşma: metin örnekleri kısa. Küçük bir bilimsel ve ticari stil örneği 73