19.06.2019

Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 80

Dolaşan varlıkların ciro katsayısı

Piyasa ekonomisinde istikrarŞirketin konumu büyük ölçüde, iş itibarına, kaynakların verimli kullanımına, satış pazarlarının genişliğine, ekonomik sürdürülebilirliğe bağlı olan işteki faaliyetinden kaynaklanmaktadır.

Finansal açıdan, şirketin faaliyeti, cari varlıkların ve diğer göstergelerin ciro oranı ile analiz edilebilen fonlarının ciro hızı ile kendini göstermektedir.

Fonların cirosunu karakterize eden göstergelerin önemi, şirketin karlılığını göstermeleri ile açıklanmaktadır.

Varlık Ciro Oranı(kaynak geri dönüşü), şirketin toplam sermayesinin cirodaki toplam hızını görmenizi sağlar. İncelenen dönem için ne kadar dolaşım ve üretim döngüsünün kaç defa gerçekleştirildiğini veya her birim için kaç para biriminin verildiğini gösterir.

Devir oranı bölünerek hesaplanırNet, satışların yıllık ortalama sermaye maliyeti ile elde edilir. Bu gösterge, varlıklarının kullanılmalarının etkililiğinden bağımsız olarak varlıkların etkinliğini değerlendirmemize izin verir. Kaynak geri dönüş göstergesinin belirlenmesi, varlıklara yatırılan her bir rubleden alınan kar miktarını gösterir.

Devir hızına mali duruma bağlıdırfirma, likiditesi ve ödeme gücü. Kaynak verimliliğinin en önemli göstergeleri dönem ve ciro oranıdır. İkincisi, belirli bir süre zarfında ne kadar sermaye dönüşümü gerçekleştiğini gösterir. Ticari faaliyetlere ya da fon üretimine yatırım getirisinin gerçekleşeceği ortalama süreye ciro dönemi denir.

Düşük ciro (mallar), firmanın varlıklarının düşük verimliliğini gösterir.

Dolaşan varlıkların ciro katsayısı

Ödeme anında devir hızının karakterizasyonuAnlaşılan maddi değerlerin banka hesabına iadesinden önce, fonların ciroları (müzakere edilebilir) ortaya çıkar. Tutarları, toplam büyüklükleri baz alınarak hesaplanır ve cari hesaptaki parasal varlıkların bakiyesi çıkarılır.

Dolaşan varlıkların ciro katsayısıAyrıca, mal satışından elde edilen brüt gelirin (gelir) firmanın dolaşımdaki varlıklarının miktarını da hesaplar. Hesaplama KDV ve tüketim vergisini içermez. Bu göstergede bir azalma ile ciroda bir yavaşlama olduğunu söyleyebiliriz.

Sürekli bir devir ivmesi varsasatış hacmi, şirketin daha az sayıda işletme sermayesi kullanmak zorunda kalacak. Artan ciro ile şirket, daha az miktarda getiri fonları harcayarak, maddi ve maddi kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Üretimde serbest bırakılan dolaşan varlıklar diğer sektörlerde kullanılabilir. Böylece, mevcut varlıkların ciro oranı, şirketin faaliyetlerindeki tüm süreçleri gösterir: sermaye yoğunluğunda bir düşüş, verimlilik artış oranlarında bir artış.

Etkileyen başlıca faktörlermevcut varlıkların ciroları, genel teknolojik döngünün süresini azaltmak, satış ve tedarik şartlarını iyileştirmek, üretim ve teknolojinin organizasyonunu geliştirmek, ödeme ödeme ilişkilerinin net bir şekilde düzenlenmesi.

Hesapların alacağı devir oranı

İşletmeler iş süreçlerinde vermek zorundadırlar.Tüketici kredileri tüketicilere, dolayısıyla alacak hesapları biriktirilir. Ciro göstergesi, hesaplara yatırılan fonların yıllık devir sayısını belirler.Related news

 • Pratik Pizza Yapımı
 • I Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları
 • Beni Bırakma 49.Bölüm 15 Mart 2019-2020-2020 izle
 • Saç Maskeleri
 • Meksika kinao kase tarifi

 • Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 74

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı


  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 55

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 65

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 67

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 52

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 97

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 81

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 18

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 82

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 37

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 73

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 30