Dolaşan varlıkların ciro katsayısı

Dolaşan varlıkların ciro katsayısı


Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 17 26.02.2019, 09:35

Dolaşan varlıkların ciro katsayısı

Piyasa ekonomisinde istikrarŞirketin konumu büyük ölçüde, iş itibarına, kaynakların verimli kullanımına, satış pazarlarının genişliğine, ekonomik sürdürülebilirliğe bağlı olan işteki faaliyetinden kaynaklanmaktadır.

Finansal açıdan, şirketin faaliyeti, cari varlıkların ve diğer göstergelerin ciro oranı ile analiz edilebilen fonlarının ciro hızı ile kendini göstermektedir.

Fonların cirosunu karakterize eden göstergelerin önemi, şirketin karlılığını göstermeleri ile açıklanmaktadır.

Varlık Ciro Oranı(kaynak geri dönüşü), şirketin toplam sermayesinin cirodaki toplam hızını görmenizi sağlar. İncelenen dönem için ne kadar dolaşım ve üretim döngüsünün kaç defa gerçekleştirildiğini veya her birim için kaç para biriminin verildiğini gösterir.

Devir oranı bölünerek hesaplanırNet, satışların yıllık ortalama sermaye maliyeti ile elde edilir. Bu gösterge, varlıklarının kullanılmalarının etkililiğinden bağımsız olarak varlıkların etkinliğini değerlendirmemize izin verir. Kaynak geri dönüş göstergesinin belirlenmesi, varlıklara yatırılan her bir rubleden alınan kar miktarını gösterir.

Devir hızına mali duruma bağlıdırfirma, likiditesi ve ödeme gücü. Kaynak verimliliğinin en önemli göstergeleri dönem ve ciro oranıdır. İkincisi, belirli bir süre zarfında ne kadar sermaye dönüşümü gerçekleştiğini gösterir. Ticari faaliyetlere ya da fon üretimine yatırım getirisinin gerçekleşeceği ortalama süreye ciro dönemi denir.

Düşük ciro (mallar), firmanın varlıklarının düşük verimliliğini gösterir.

Dolaşan varlıkların ciro katsayısı

Ödeme anında devir hızının karakterizasyonuAnlaşılan maddi değerlerin banka hesabına iadesinden önce, fonların ciroları (müzakere edilebilir) ortaya çıkar. Tutarları, toplam büyüklükleri baz alınarak hesaplanır ve cari hesaptaki parasal varlıkların bakiyesi çıkarılır.

Dolaşan varlıkların ciro katsayısıAyrıca, mal satışından elde edilen brüt gelirin (gelir) firmanın dolaşımdaki varlıklarının miktarını da hesaplar. Hesaplama KDV ve tüketim vergisini içermez. Bu göstergede bir azalma ile ciroda bir yavaşlama olduğunu söyleyebiliriz.

Sürekli bir devir ivmesi varsasatış hacmi, şirketin daha az sayıda işletme sermayesi kullanmak zorunda kalacak. Artan ciro ile şirket, daha az miktarda getiri fonları harcayarak, maddi ve maddi kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Üretimde serbest bırakılan dolaşan varlıklar diğer sektörlerde kullanılabilir. Böylece, mevcut varlıkların ciro oranı, şirketin faaliyetlerindeki tüm süreçleri gösterir: sermaye yoğunluğunda bir düşüş, verimlilik artış oranlarında bir artış.

Etkileyen başlıca faktörlermevcut varlıkların ciroları, genel teknolojik döngünün süresini azaltmak, satış ve tedarik şartlarını iyileştirmek, üretim ve teknolojinin organizasyonunu geliştirmek, ödeme ödeme ilişkilerinin net bir şekilde düzenlenmesi.

Hesapların alacağı devir oranı

İşletmeler iş süreçlerinde vermek zorundadırlar.Tüketici kredileri tüketicilere, dolayısıyla alacak hesapları biriktirilir. Ciro göstergesi, hesaplara yatırılan fonların yıllık devir sayısını belirler.

Dolaşan varlıkların ciro katsayısı

Dolaşan varlıkların ciro katsayısı

Related news

 • 2019 ikizler burcu aşk hayatı
 • Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları
 • Çiçek hamurlu çorba tarifi
 • Evergreen diffenbachia. Insanlar üzerindeki etkileri
 • Yalancı Filkete Motifli Tığ Oyası Yapılışı Anlatımlı Türkçe Videolu
 • Makedonyada Karakol baskin

 • Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 93

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı


  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 76

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 11

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 15

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 58

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 45

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 53

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 15

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 64

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 32

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 100

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 8

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 21

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 93

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 39

  Dolaşan varlıkların ciro katsayısı 6