Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

İneklerin içeriği gerçekten karmaşıktır. Bu grubun çiftlik hayvanlarının bakımı daima zaman alıcıdır. Ek olarak, sığırların gerçek teknolojisi, örneğin, aynı tavşanlar veya tavukların aksine, oldukça karmaşıktır. Büyüyen inekler işinin kârlı olması için, bir çiftçinin çok şey bilmesi ve yapabilmesi gerekir.

ARKA PLANLAR

İnek yetiştiriciliği aşağıdaki ana etkinlikleri içerir:

 • hayvanların beslenmesi ve tezgahlarda içilmesi;

 • otlak;

 • saman hazırlığı;

 • sağma;

 • üreme (çiftleşme);

 • Periyodik veteriner incelemeleri ve koruyucu aşılar.

Bu prosedürlerin her biri, elbette, sadece belirli bilgilerin kullanılabilirliğini değil, aynı zamanda finansal maliyetleri de gerektirir.

bir inek tutmak avantajlıdır

Bir ineği tutmak karlı mıdır?

Çoğu ev sahibi inanıyor, bugün süt için sığır tutmakoldukça avantajlıAma sadece ahır sahibi uygun ırkların seçimine tüm sorumluluk ve tam olarak tutmak hayvanların teknolojiyi takip edecek eğer.Son olarak Rusya'da sığır sayısının azaltılmasıZaman, birçok çiftçiye göre, bu tür hayvanların büyümek için kârsız hale gelmesinden değil, sadece vatandaşlarımızın banal tembelliğinden kaynaklanmaktadır. Sonuçta, ineklerin içeriği, aynı tavşanlar veya tavukların aksine, çok fazla zaman ve çaba gerektirir. Bu hayvanların sadece düzgün ve zamanında yemek yapmaları değil, aynı zamanda günde en az iki kez süt tüketmeleri de gerekir. Ayrıca, çiftçi-pastoralist, inek emeğini nasıl düzgün bir şekilde alacağını, buzağılara nasıl bakacağını ve daha fazlasını bilmelidir.

Dolayısıyla, sadece her türlü güçlükten korkmayan ve sürekli olarak kırsal kesimde yaşayan insanlar, bakım için büyükbaş hayvan satın alıyorlar. Bu çiftçiler içinbir inek tutmak avantajlıdırekonomide, prensip olarak, hiç de değil. Sığır bakımına büyük çaba harcayarak, bu insanlar iyi bir kazanç elde ederler. Sadece kır evinde, aynı tavuk veya tavşanın aksine, inek tutmak sadece kârlı değil, çoğu durumda bile imkansız.

Bakım maliyeti ne kadardır: feed

Bir ineği almadan önce, elbette, ihtiyacınız varBakım için gelecekteki maliyetlerin bir hesaplama yapmak. Beklenen karı tespit etmeye de değer. Her durumda ineklerin içeriği aşağıdakileri içerir:

 • kaba yem (çim ve saman);

 • konsantreler (tahıl ve kepek);

 • sulu yem (kökler,

inekleri sütte tutmak avantajlıdır

En pahalı yem türüTabii ki konsantre olurlar. Ortalama olarak, yılda bir inek yaklaşık 1 ton arpa gerektirir. Bu tür yemlerin maliyeti yaklaşık 8500-9000 ruble. Ayrıca, çiftçi yaklaşık 500-600 kg kepek satın alması gerekecek. Satın alımlarına yaklaşık 3000-4000 ruble mal olacak. Yani toplamda en az 11.500 r olan konsantre bir yemdir. yılda

Özel forumlarda birçok çiftçi ilgileniyor,saman alırsanız bir ineği tutmak avantajlıdır.Bir hayvan için benzer bir yemGenellikle yılda yaklaşık 50 balya gerektirir her biri değeri 80-85 ruble. Yani, bu durumda maliyet en az 4000 r olacaktır.Prensip olarak, bu biraz ve özel bir saman satın alıyorVakaların çoğunda, ineklerin içeriği üzerindeki nihai kar üzerindeki etkisi yoktur. Ancak, tabii ki, isterseniz çiftçi para biriktirebilir ve kendinde toplayabilir (eğer varsa).

Sulu yem, teknoloji içeriğine göre, bir inek hakkındaYılda 900-1000 kg. Pancar, örneğin, yaklaşık 3000 r. ton başına. Aynı miktarda silaj için yaklaşık olarak 4200-4500 ruble verilmesi gerekir.

Böylece, toplamda, bir inek için yem için bir yıl harcamak zorunda:

 • 11 500 + 4000 + 3000 = 18 500 ruble.

Ve bu sadece minimum miktardır.

Ek maliyetler

Diğer şeylerin yanı sıra, ineğin içeriği, tabii ki, otlatma maliyetlerini üstlenir. Ortalamada çoban hizmetlerinin fiyatı 600 r. aydaYılın sıcak dönemi için toplam miktar, bu nedenle, yaklaşık 2500-3000 ruble olacak.

İnek bakımı için ek maliyetler de, elektrik (shed lighting) ve yakıt (müşteri tarafından süt teslim) maliyetini içermelidir. Bütün bunlar ortalamaya mal olacak.10-15bin r. yılda

Saman alırsan bir inek tutmak kârlı mı?

Böylece, ineği korumak toplam maliyeti zaten 18 500 +31 000s. yıldaÖncelikle buna dayanarak, inekleri sütte tutmanın yararlı olup olmadığını belirlemeniz gerekir.TabikiÇiftçinin ahır maliyetini zaman içinde telafi etmesi gerekecektir, ki bu da bu durumda oldukça büyük olmalıdır.

Veterinerlik Hizmetleri

Sorunun cevabı,Bir ineği köyde tutmak avantajlı mıdır?diğer şeylerin yanı sıra,ve hastalıkların önlenmesine yönelik çeşitli önleyici tedbirlerin maliyeti üzerine. IçindeBirini içeren küçük ev eşyalarının sahipleriiki inek, genellikle ekstra ödemeaşılamalar için. Toplamdaaşılarküçük holdinglerdeyılda yaklaşık 5-6 bin ruble. Yani, 31 000 ruble daha önce alınan maliyetler için. 5 bin ruble daha eklemelisin. Böylece, yılda bir inek yetiştirme maliyeti için ortalama rakam 36.000 ruble. yılda

Çiftleşme maliyeti

Elbette, geleceğin projesiBu harcama kalemini içerir. Sonuçta, ineğin buzağı yoksa, ondan süt almaz. Bir ineğin bir boğa ile eşleşmesi maliyeti esas olarak ırkı genişliğine bağlıdır. Yani, şampiyonun hizmetleri 10-15 bin ruble içinde yönetebilir. Ancak çoğu zaman ev arsalarının sahipleri ödüyorçiftleşmehenüz2000'den fazla ruble değil. yılda Yani, toplam harcama tutarı 38.000 ruble olacaktır.

Bir ineği köyde tutmak avantajlı mıdır?

Olası kar

Böylece, çiftçilerin yemde ne kadar harcama yaptıkları, sığır hastalıklarının önlenmesi, çiftleşmesi vb.Bir ineği tutmak avantajlıdırekonomi? Bu soruyu cevaplamak için, diğer şeylerin yanı sıra, bu uzmanlık çiftliğinde üretilen ana ürünü satmaktan ne kadar para alabileceğinizi de bilmelisiniz.

İçeriğin teknolojisinin uygun şekilde beslenmesi ve uyumu ile yüksek verimli inekler ortalama bir değer verebilir.- Yıllık 6000 litre süt. Rusya'da, böyle bir çiftlik ürününün litresi ortalama olarak ortalama 53 rubile mal oluyor. Yani, yılda bir inek ile, yaklaşık 318 000 p alabilirsiniz. Bakım için harcanan miktar 38.000 ruble ise, gelir 318.000 olacak - 3000 = 28000 r. bir inek ile.

Gerçekte 280 bin ruble kar elde etmek mümkün mü?

Böylece, sorunun cevabı,Süt satışı için bir inek tutmak için karlı mı, açıktır. Doğru hayvan seçimi ve tek bir hayvandan alınan bakım teknolojisinin gözetimi ile000 r.yıllık gelir. Ancak, böyle bir toplam kullanılabilirmaalesef kurtarıldıSadece süt doğrudan tüketiciye satılıyorsa.bu aradaalıcıları bulalanın sahibi genellikle oluröyle değilBasit. Tabii ki, piyasada süt satabilirsinizveya yaz sakinlerine, köyün yakınında ise bahçecilik dernekleri vardır. Ancak bu şekilde tüm ürünü gerçekleştirmenin mümkün olamayacağı gerçeğini değil.

Yeterli bulmanız durumundaSüt için alıcılar başarılı olmaz, büyük olasılıkla süt ürününe teslim edilmelidir. Ve bu durumda kâr azalacak ve çok fazla. Gerçek şu ki, gıda endüstrisi, litre başına sadece 12-15 ruble bir fiyata süt alıyor. Yani, bu durumda bir ineğin gelirleri15 x 6000 = maksimum 90 000.

Çok sayıda hayvan: avantajlı mıdır?

Bir kişisel çiftlikteki bir veya iki inek birçok köylü tarafından tutulur. Prensip olarak, bu iş oldukça karlı olabilir. Ama birçok Rus gerçekleri merak ediyor,5 tane inek yetiştirmek avantajlıdır,10 veya 20. Tabii ki, küçük bir çiftlik gibi bir büyükbaş hayvan yetiştirme çiftliği de yeterince karlı bir işletme olabilir. Ancak, bu uzmanlığın iş organizasyonu, elbette, ek maliyet gerektirecektir. 5-10 inek için çok daha geniş bir alana sahip bir ahıra ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca, sahipleri bir asistan kiralamak zorunda kalabilir. Ve bu durumda süt, büyük olasılıkla, karı büyük ölçüde etkileyecek olan bitkiye teslim edilmek zorunda kalacak. Bu durumda doğrudan tüketiciye ulaşmanın tek yolu kendi mağazanızı açmaktır. Ve bu, elbette, bir oda kiralamak, bir satıcıyı işe almak vb. Için ek maliyetler gerektirir.

5 tane inek yetiştirmek avantajlıdır

Buzağı satışı

Sorunun cevabı,bir inek tutmak avantajlıdırhanede, hayvanın ne kadar süt verebileceğine ve bu ürünlerin fiyatlarına bağlıdır.tabiibüyüyen bir çiftliğin sahibikar edebilirçöpün satışından.Özellikle, baldırın gerçekleştirilmesinden elde edilen iyi gelir, belgelere sahip popüler ırkların ineklerini içeren kateşindir. Bu tür hayvanlar genellikle çok isteyerek ve aynı zamanda yüksek bir fiyata alınır.

Süt ineklerinin ırkları

Çiftçiler hangi fiyatlarda düveler satıyorlar ve satışlarından ne kazanabilirler? Şu anda Rus sığır yetiştiricilerinin en iyi süt inekleri ırkları:

 • kırmızı bozkır;

 • ayshirskaya;

 • Holstein;

 • Kholmogorsky.

belirli bir cins, bir de inek tutmak için karlı bir düve maliyeti ne kadar Hakkında aşağıdaki tabloda bulunabilir.

Safkan mandıra düvelerinin maliyeti

doğurmak

Fiyat (kg başına ruble)

Kırmızı bozkır

180-250

Ayshirskaya

120-135

Holstein

135-170

Kholmogorskaya

185

Kırmızı bozkır inek hakkında çiftçilerin yorumları

Yani, tutmanın avantajlı olup olmadığı sorusuna cevapÖzel bir evde inek, öncelikle hayvanın cinsinin ne kadar doğru seçileceğine bağlıdır. Kırmızı bozkır sığırları, Rus çiftçiler arasında haklı bir popülerliğe sahiptir. Bu cinsin ineği, örneğin, aynı Holstein'dan biraz daha az süt verir. Bununla birlikte, bu tür sığırlar çiftçiler tarafından düşünülmekte ve hastalıklara karşı daha dirençli ve dirençli olmaktadır. Bu cins esas olarak Krasnodar Bölgesi'nde, Altay'da, Güney Urallarda ve Kazakistan'da yetiştirilmektedir. Bugüne kadar, bu muhtemelen Rusya'nın güneyindeki en yaygın sığır türüdür.

süt ineklerini tutmak avantajlıdır

Bu ırkın sığırların ortalama yıllık süt verimi 3500-4000 litredir. Yani, bir kırmızı bozkır inek ile litre başına 53 ruble süt fiyatı ile, 212.000 ruble kadar alabilirsiniz. yıllık gelir.

Ayshire sığır ve olası kar hakkında geribildirim

Bu cins birçok çiftçi tarafından çağrılmaktadırsüt yönünün incisi. yüksek verim ek olarak, inekler ayshirskih faydaları, birçok çiftçi her türlü hava şartlarında, iyi sağlık ve bakım kolaylığı adapte kolay ahenkli fiziksel, sevk. sığırların bu cins dezavantajı sadece birkaç agresif ve kavgacı karakter olarak kabul edilir.

Tabii ki, birçok çiftçiAişir ırkı ineklerini bir köyde veya bir çiftlikte tutmak karlı mıdır? Böyle bir hayvandan bir yıl boyunca 4000-5000 litre süt alır. Böylece, bu cins inekler içeren bir çiftçi yılda 53 x 5000 = 265.000 ruble kazanabilir. Hangi, tabii ki, büyük olasılıkla karlı olacaktır.

Süt satışı için bir inek tutmak için karlı mı

Holstein inekler

Bu türün sığırlarından daha fazla süt alabilirsiniz.diğerlerinden daha. Avrupa, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçiler arasında en popüler olan Holstein inekidir. Son zamanlarda Rusya'da yaygınlaştı. Yerli çiftçiler bu cinsi sadece yüksek süt verimi için değil, aynı zamanda göreceli iddiasızlık için de övüyorlar. Böyle bir ineğin bakım teknolojisini gözlemlerken, yılda 7.5 bin litre süt alabilirsiniz. Böylece, Holsteins içeriğinden gelir genellikle 53 x 7500 = 397 500 r'dir.

Çiftçilerin Kholmogorsky sığırları hakkındaki görüşleri

Çiftliklerin birçoğu ilgi çekicidir, kârlıdırBu ırkı süt için inek tutmak için olsun. Kholmogorsky sığırları, eski çağlardan beri ülkemizde yetiştirilmektedir ve iddiasızlığı nedeniyle, popüler kırmızı bozkır çeşitliliğinden hiçbir şekilde daha düşük değildir. Bu ineklerin başlıca avantajları arasında, çiftçiler, diğer şeylerin yanı sıra, iklime uyum sağlama, dayanıklılık, hastalıklara karşı direnç ve yüksek süt verimidir. Yılda bir Kholmogory bireyinden yılda 3300-4000 litre süt alabilirsiniz.

Bir inek tutmak karlı mıdır: alışverişin artıları ve eksileri

Yukarıdakilerin hepsinden sonuç alınabilirsadece bir tane. Sığır çiftçilerinin içeriğe doğru yaklaşımıyla birlikte hayvancılık yapması gerçekten iyi bir şey getirebilir. Keçenin en büyük geliri, doğrudan süt alıcılarının varlığıyla elde edilir. Eğer öyleyse, çiftçi 1-2 veya hatta 3 inek almalıdır. 4-10 ya da daha fazla kafadan oluşan bir sürüyü muhafaza ederseniz, süt, büyük olasılıkla, işletmelere oldukça düşük bir fiyata teslim edilmek zorundadır. Bu durumda, kâr mevcudiyeti ve büyüklüğü, öncelikle çiftliğin kendisinin ne kadar doğru organize edileceğine bağlıdır.Related news

 • Portakallı Kereviz Tarifi
 • 2019 Yazlık lohusa pijaması
 • İnce olmak ister misin Kilo vermek için doğru nefesi kullanın. Güzel bir şekle ilk adımlar
 • Taze Fasulye Gaz Yapar mı
 • Taşlı Abiye Modellerinde Son Trend

 • Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar


  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar

  Bir inek süt tutmak için karlı mıdır: değerlendirme ve hesaplamalar