Alparslan Kimdir Kısaca BilgiAlparslan Kimdir Kısaca Bilgi
Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı olan Alparslan; 1029-1071yılları arasında yaşamıştır. Devletin en iyi hükümdarlarından biridir.

Gerçek ismi Muhammed olmasına rağmen Alparslan lakabıyla tanınır. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından Çağrı Bey’in oğlu olan Alparslan Orta Asya’da Anadolu’ya geçiş zamanında bir dönüm noktası olan Malazgirt Savaşı’nda ki başarısıyla Türklerin tarih akışını ve kaderini değiştirmiştir.

1064 yılında tahta geçmiştir. Dağınık durumda bulunan Selçukluları birleştirerek siyasi birliği sağlamıştır.

Bizanslıların korkulu rüyası haline gelen Alparslan; Bizans’ın en önemli ve sağlam sınır şehri olan Ani’yi fethetmiştir. Kayseri’ye akınlar düzenlemekle birlikte 1064’ten 170 yılına kadar Bizanslılarla mücadele etmiştir.

1071 yılında Malazgirt’i ele geçiren Alparslan, bu büyük zaferle Türklere Anadolu’nun kapısını açmıştır.

Türk tarihinin en önemli zaferini bu savaşla kazanan Alparslan, tarih yazarlarının çok yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdarlardan biridir.

Çok küçük yaşta ata binip ot atmaya başlayan Alparslan, Bizans ordusunu büyük bir yenilgiye uğratarak tarihte ilk kez bir Bizans İmparatorunu Müslümanlara esir düşürmüştür.

Malazgirt zaferinden sonra 42 yaşında Maveraünnehr seferine giderken, esir aldığı bir Karahanlı kale komutanı ve sevdiği kız Hankon’un babası Yusuf-el-Harzemi tarafından şehit edilmiştir.

Sultan-ül-adil, Cihan Sultanı ve Ebü’l-Feth (çok fetih yapan) lakapları ile anılan Alparslan, saltanatı süresince İslam dinine hizmet etmiştir.

Dinine sıkı sıkıya bağlı olan hükümdar, İslamiyet’i içten içe yıkmaya çalışan Batıni hareketlerine ve gizli düşmanlara karşı oldukça hassastı.

Büyük tarihi zaferlerinin yanı sıra, ilim adamlarına ve talebeye vakıf geliri ile maaşlar tahsis etmek, medreseler kurmak, sulama ve imar tesisleri vücuda getirmek suretiyle de oldukça büyük işler yapmıştır.

Bunların yanı sıra Şadyah Kalesi, Harizm Camii ve İmam-ı Azam türbesi gibi daha pek çok eseri de inşa etmiştir.

Alparslan Kimdir Kısaca BilgiAlparslan Kimdir Kısaca Bilgi

Related news

 • Alişandan sitem dolu sözler
 • Kışlık mont nasıl yıkanır
 • İskandinav diyeti uygulamanın temel yolları
 • Mermer çikolata kek tarifi
 • Stres ve Beslenme İlişkisi

 • Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi

  Alparslan Kimdir Kısaca Bilgi